Ďakujem!

 

Ďakujeme za registráciu

You can do it like this: