2 steps to install AdLock

1. Double-click on the downloaded file named “Adlock_Installer.exe”
2. Confirm all notifications and follow a step by step instruction to install AdLock.

Jeśli pobieranie się nie rozpoczęło, spróbuj kliknąć tutaj