Ako to funguje

Blokovanie reklám

Funkcia blokovania reklám služby AdLock je založená na používaní reklamných filtrov. Filter je súbor pravidiel na triedenie rôznych reklám (bannerov, vyskakovacích okien atď.). Pre vysokokvalitné blokovanie používame obrovské množstvo reklamných filtrov, ktoré sú založené na technológii EasyList. Dôkladne kontrolujeme výkonnosť každého filtra, ktorý pridávame. Ak sa objavia problémy, filtre sa sfinalizujú a doplnia našimi odborníkmi. Tieto filtre určujú pravidlá, na základe ktorých aplikácia odstraňuje reklamy.

Spracovanie kódu stránky

Pri načítavaní akejkoľvek stránky vo webovom prehliadači AdLock dôkladne spracováva jej kód. Ak sú nájdené nejaké prvky, ktoré spadajú pod pravidlá opísané v adware filtroch, AdLock ich okamžite odstráni. Z toho dôvodu webový prehliadač nedokáže rozpoznať počiatočné reklamy na stránke a nebude sa ich snažiť stiahnuť manuálne.

Blokovanie na žiadosť

Reklamné bannery zobrazené na webovej stránke sú zvyčajne uložené na serveroch tretích strán. Na to, aby sa banner zobrazil, musí webová stránka požiadať o jeho prijatie zo servera. AdLock kontroluje všetky požiadavky, ktoré sa odosielajú z webovej stránky na server. Žiadosti, ktoré spadajú pod filtre budú zablokované, čo má pozitívny vplyv na rýchlosť načítania stránok a spotrebu dát.

Estetické spracovanie stránok

Pri odstraňovaní reklám z webovej stránky sa zobrazujú položky s nižšou kvalitou, napríklad poškodené obrázky. Aby sme tomu zabránili, dodatočne pracujeme s CSS (špeciálny programovací jazyk používaný na navrhovanie webových stránok), ktorý vám umožňuje vidieť stránku v jej správnom vzhľade.

Bezpečné surfovanie

Naša funkcia bezpečného surfovania je založená na službe bezpečného prehliadania spoločnosti Google. V prípade, že kliknete na neznámy odkaz, AdLock skontroluje databázu nebezpečných webových stránok, ktoré neustále aktualizuje spoločnosť Google. Medzi tieto zdroje patria stránky, ktoré sa snažia získať vaše citlivé informácie a stránky, ktoré obsahujú škodlivý alebo nežiaduci softvér. Ak je požadovaný odkaz nájdený v zozname nebezpečných webových stránok, služba AdLock vás na to upozorní a zabráni vám v jeho otvorení.

Firewall

Táto funkcia vám umožňuje vybrať si aplikácie, ktoré majú prístup k internetu a tie, ktoré by mali pracovať v režime offline. Hlavnou osobitosťou nášho firewallu je kategorizácia aplikácií. Tie môžete roztriediť podľa kategórií tak, aby ste si nastavili algoritmus na interakciu s internetom pre každú z týchto kategórií: bez prístupu na internet, len s WiFi pripojením alebo s WiFi pripojením + mobilným internetom (3G / 4G). Okrem manuálneho rozdelenia aplikácií podľa kategórií môžete použiť automatický režim založený na dostupných informáciách. Všetky najpoužívanejšie aplikácie už boli uložené podľa kategórií, ku ktorým patria: obchod, komunikácia, zábava, cestovný ruch atď.
Firewall od spoločnosti AdLock vám pomôže znížiť spotrebu mobilných dát, ušetriť energiu batérie a zaistiť bezpečnosť vášho zariadenia.